πεντήκοντα


πεντήκοντα
пятьдесят

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "πεντήκοντα" в других словарях:

 • πεντήκοντα — fifty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεντήκοντα — ΝΜΑ, πενήντα ΝΜ, πεντῆντα και, αιολ. και βοιωτ. τ., πεντείκοντα Α άκλ. απόλυτο αριθμητικό που δηλώνει ποσότητα που συνίσταται σε πέντε δεκάδες και το οποίο έχει ως αραβικό σύμβολό του το 50, ως αρχαίο ελληνικό το ν και ως λατινικό το > νεοελλ …   Dictionary of Greek

 • πεντήκονθ' — πεντήκοντα , πεντήκοντα fifty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεντήκοντ' — πεντήκοντα , πεντήκοντα fifty indeclform (numeral) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Chilio — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Dodeka — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Eikosa — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Endeka — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Ennea — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia

 • Griechische Zahlwörter — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken Griechen siehe… …   Deutsch Wikipedia

 • Griechisches Zahlwort — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie griechische Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken… …   Deutsch Wikipedia